Aagacha Swayameva Mama Hrudhaye

 

Transliteration

Raga: Kamas

Tala: Adi

Pallavi:

Agacha SwayamEva mama hrudayE
mA gacha shanamapi sriya pathE

Anupallavi:

sAdhana rahithOham pAvanarahithOham
tava krupAmAthram avalambanam srI harE

Charanam:

chandrasamAna sundaravadana
shankha chakradhara shyAmala varNa
shatakOti manmatha sundarAkAra
sharanarasika muralIdharanutha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *