Aara Thazhuvi Anaithiduvai

 

Transliteration

Raga: Hindolam

Tala: Adi

Pallavi

Arat thazhuvi aNaitthiDuvAy – kaNNA nI ennai
ArA amudE aravindalOchananE   (Ara)

Anupallavi

thIrAda en thApatthai viraivil pOkki
ArAda inbam aLitthiDuvAy nIyE  (Ara)

Charanam

kAriruLil piRanda kaNNazhagA
Oriravil maRaindu vaLarndavanE
aRiyamA peN karaiyil viLaiyADiDuvOnE
pArinil nigarillA pugazhuDaiyOnE
nartthana chathuranE naTavaranE  (Ara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *