Adhenna Ilaiya illai pzhama

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Arabhi

Tala: Adi 

Pallavi

adhenna pazhamA illai ilaiyA illai mayilIlithAnA
saTTena orukaiyAl oru kaNatthil thUkki gOkulam kAtthanaiyE!
gOpAla gOpAla giridhara gOpAla    (adhenna )

Charanam

kuLir mazhaiyAl unai thEDi ODi vanda gOpa gOpiyaraiyum
Avinam kandraiyum aravaNaitthu un thiruvaDiyil vaitthu kAtthanaiyE   (gOpAla )

dEvar kOnum naDunaDungi padapadaitthu thiruvaDiyil vandu vizhundananE
than thavatrai thAnE uNarndhu mannittharuLa vENDinanE   (gOpAla )

AkAsha gangaiyAl airAvadhamum kAmadhEnuvum pAlai pozhiya
dEvargaL sUzhndhu gOvinda gOvinda endru muDi sUTTinarE  (gOpAla )

 

 

 

Leave a reply