Akalaya Akalaya Govinda

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: bhairavi
Tala: Adi

Pallavi
Akalaya Akalaya govinda – mAm
pAlaya pAlaya govinda

Charanam
padmAramaNa govinda
bhakta rakshaka govinda
bahujana sevita govinda
pannaga shayana govinda (Akalaya..)

makara kuNDaladhara govinda
manmathajanaka govinda
mandara giridhara govinda
maNimaya bhUshaNa govinda (Akalaya..)

saptagiri vAsa govinda
chinmaya rUpa govinda
shyAmala varNa govinda
satyasvarUpa govinda (Akalaya..)

venkaTa ramaNa govinda
vishva pAlaka govinda
vinatAsuta vAhana govinda
varamuraLI pUjita govinda (Akalaya..)

Original Kirtan


Leave a reply