Azhaitthazhaitthu Ennai Kripai Seydiduvare

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Huseni

Tala: Adi 

Pallavi

azhaitthazhaitthu ennai kripai seydiDuvArE – than
kuzhandaiyai pOl en gurunAthar

Aunpallavi

paNDithan mudal pAmaran varai avarai
aNDiyavargaLiDam ellAm aruL shakthi viLaiyADiDumE || a ||

Charanam

01. arumaiyAna kIrtthanangaL uNDu bhAvuka bhakthiyum uNDu
arumaRaip poruLAna bhAgavatha pravachanamuNDu
vaiShNava samhithai uNDu dEvathA sthuthigaL uNDu
divya dEsha vaibhavam vyAsa vijayamum uNDu thAnE || a ||

02. prEmika bhAgavatham bhAgavatha dharma shAsthiram
AchArya hridayam ena anEkamuNDu thAnE
ADiDuvAr ivar pADiDuvArE – than
nija Ananda anubavatthil enDrum thiLaitthiDuvAr || a ||

 

Leave a reply