Baghavan Naamame Bhgavan Arulai

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Shanmugapriya

Tala: Adi

Pallavi

bhagavan nAmamE bhagavAn aruLai
petruthandiDuvAY nIyE

Anupallavi

annai thandhai AsAn uRavinar
thOzhan ellAm enakku nIyE

Charanam

pakkuvam illAdha enthanai
pakkuva paDutthi akkaraiyuDanE
thakka tharuNatthil yamunai thuRaivanai
enthan pakkatthil niRutthiDuvAyE

Leave a reply