Bhagavan Naamame Bhagavan Arulai

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Shanmugapriya

Tala: Adi 

Pallavi

bhagavan nAmamE bhagavAn aruLai
petruthandiDuvAY nIyE  (bhagavan)

Anupallavi

annai thandhai AsAn uRavinar
thOzhan ellAm enakku nIyE      (bhagavan)

Charanam

pakkuvam illAdha enthanai
pakkuva paDutthi akkaraiyuDan
thakka tharuNatthil yamunai thuRaivanai
enthan pakkatthil niRutthiDuvAyE  (bhagavan)

 

 

 

Leave a reply