Bhasyakaaram Bhaje Bhaashyakaaram

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Madhyamavathi

Tala: Adi 

Pallavi

bhAShyakAram bhajE bhAShyakAram bhajE

Charanam

bhavya guNAlayam bhAShyakAram
bhAvuka vatsalam bhAShyakAram   (bhAShyakAram)

Urdhva puNDrAngitam bhAShyakAram
uththama ShlOkam bhAShyakAram (bhAShyakAram)

kAShAya dhAriNam bhAShyakAram
karuNA sAgaram bhAShyakAram  (bhAShyakAram)

tridhaNDa ShObhikaram bhAShyakAram
dhInavAtsalyam bhAShyakAram  (bhAShyakAram)

rangarAja pUjitam bhAShyakAram
yathi rAja rAjam bhAShyakAram  (bhAShyakAram)

gOdhA sahOdaram bhAShyakAram
gOvinda pUjitam bhAShyakAram  (bhAShyakAram)

prapaththi mArga prakAshakam bhAShyakAram
prapanna muraLidhara sEvitham bhAShyakAram  (bhAShyakAram)

 

Leave a reply