Bhuloka Vaikuntam Gurupavanapuri

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Hindolam
Tala: Adi 

Pallavi

bhUlOka vaikuNdam gurupavanapurI
gOlOkanadhan kOvil koNduLLa (bhUlOka)

Charanam

saguNamum avanE nirguNamum avane
guNAtItabhaktarin uLLaththil uRaibavan
jothium avane svayam prakAsanE
vEtoyarOdhum vEdAnthamum avanE (bhUlOka)

guruvin pudhakvanai mIttu
guruvin perumaiyai nilai nAttinAn
Ayak kalaigaL anaiththaiyum arupaththu-
nAnkE nAtkalil katrravanivaNE (bhUlOka)

rAdhAsahAyan bhakta sahAyan
mukthi sahAyan mOhanarUpan
bhAgavata patana bhaktarukku akatavikatangaLai
seyyum asahAya sUran (bhUlOka)

Original Kirtan

 

Leave a reply