Dipa Jyothile Venkatesan

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Brindavana Saranga

Tala: Adi 

Pallavi

dIpa jyOthiyilE vEnkaTEshan
thunbam tholaitthiDuvAn vEnkaTEshan

Charanam

01. thAmaraik kuLam thannil vEnkaTEshan
thAmadaminDrik kAtthiDuvAn vEnkaTEshan

02. thuLasIvanam thannil vEnkaTEshan
thuyaram theertthiDuvAn vEnkaTEshan

03. Odum maRaidanil vEnkaTEshan
OnkAramAy ninDrAn vEnkaTEshan

04. atthi maram thanil vEnkaTEshan
satthiyamAy niRkinDrAn vEnkaTEshan

05. pADum aDiyAriDaiyE vEnkaTEshan
bhAgavatharAy maRaindu ninDrAn vEnkaTEshan

 

 

 

Leave a reply