Eththunai Murai Naan Pirandhu Pirandhu

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Sama

Tala: Adi 

Pallavi

eththuNai muRai nAn piRandhu piRandhu
irandhiDuvEnO kaNNA?   (eththuNai)

Anupallavi

Orarivu mudhal AraRivu koNDa
jIvangaLAga nilaththin mEl (eththuNai)

Charanam

haranum nAnmuganum munivargaLum kUDa
karaikANa muDiyAdhadhu un mAyai
akkaraiyO ikkaraiyO naDuvO AzhamO
kANamuDiyAdhadhu piRavi perungaDal
maRaipporuLil oLindhirukkum oru poruL nIyallavO
akkaRaiyuDan nIyennaiyum satRRE karai sErththiDuvAy (eththuNai)

Original Kirtan

 

Leave a reply