Guruvarul Ondre

 

 

Transliteration

Raga: Khamas
Tala: Adi

Pallavi
guruvaruL ondre ariven
verondrum nAn ariyen virumben

Anupallavi
guruvaruL ondrirundhAl mattradhellAm thAne varum
varuvadhodillAmal samayaththil thuNai nirrkum (guruvaruL…)

Charanam

thavamum yavvanamum dhanamum balamum
suTTraththArum padhaviyum koLum
arasanum Aptharum dharmamum nIthiyum
nilaiketta ulagil nilayAthe samayatthil udhavAdhe (guruvaruL…)

Original Kirtan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *