Kaarirul Thanile Karmugil

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Aahiri
Tala: Adi

kAriruL thanilE kArmugil pozhiya
idiyudan minnalum viNNil thOndRa
sala sala endRidum yamunai vazhi vida
pala pala eNNangaL manathil thOndRa
gOkulam selgindRan – vasudEvan

karuNAmUrththiyai kamalAnAthanai
karangaLinAl patrRi sirasinil thariththu
Ayiram thalainAgam kudaiyAga niRka
mAnida uru kONda mAyan ivanudan
gOkulam selgindRan – vasudEvan

gOkulam kadainthu paramanaip pirinthu
deviyai koNdu Knantamadainthu
paiya paiya viyappudan nadanthu
yArumaRiyAmal pArOr pugazhum
mathurA selkindRan – vasudEvan

muzhumathi mugamum nanmuththu paRkaLum
asainthidum kaNkaLum azhagiya adharamum
suruNda kEsamummaruNda pArvaiyum
idhaiyaththil thOndRa paravasamadainthu
mathurA selkindRan – vasudEvan

 

Original Kirtan

 

Leave a reply