Kannanai Kaadhal

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga:shaNmughapriya
Tala:Adi

Pallavi
kaNNanai kAthal seivIre – madurai
mannanai kAthal seivIre!

Anupallavi
kAthalukku kaNNaNai pol veru
deivamum ullatho – AthalAl (kaNNanai..)

Charanam
veLiyil sonnAl veTkam veTkam
Ayinum solven keLmin nIre
muni shukarum yogi bhIshma pitAmaharum
paNDithan uddhavanum mohitthanare (kaNNanai..)

ondrendra sankararum vAdhiTTa yathirAjarum
illai illai iraNDendra Ananda thIrtharum
muraNpADuDaya thuraviyar mUvarum
kAthalellAm andha kaNNaNukke endranar (kaNNanai..)

ADaiariyAdha brahmendrALum
kaNgaL theriyAdha vengkaTa kaviyum
ulagamariyAdha nammAzhvArum
kaLLan kaliyanum kAthal seithanare (kaNNanai..)

rAdhaiyum thozhiyar eNmarum mIrAvum
kodhaiyum janAvum jayadevarum
thIrtha nArAyaNarum vijayagopAlarum
gopi muraLiyum kAthal seithanara (kaNNanai..)

Original Kirtan

Leave a reply