Kili Kondu Vanda Seidhi Than Ennavo

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Sarasvathi

Tala: Adi 

Pallavi

kiLi koNDu vanda seydi thAn ennavO
prEmika varada! prEmika varada! – kiLi

Aunpallavi

anDru nI gOdaikku aruLiyadu pOl
inDru unai enakku aruLa sonnALO – kiLi

Charanam

01. AchArya sthAnatthil thAnE irundu
en poruTTu sharaNAgathi seyvitthALO – kiLi

02. Urum suTramum aRiya vandu anDru
kai piDittha rangamannAr nI thAn enDrALO – kiLi

 

Leave a reply