Paahi Ranga Prabho

 

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Madhyamavathi

Tala: Adi 

Pallavi

pAhi ranga prabhO pAhi ranga prabhO
rukmiNi ramaNa shrI paNDharISha prabhO || pA ||

Charanam

divya svarUpa digambarEsha
dInadayALa shrI paNDharISha prabhO || pA ||

02. vaikuNTha vAsa vaijayanthI dhara
vainathEyArUDa paNDharISha prabhO || pA ||

03. puNDarIka nayana puNDarIka charaNa
puNDarIka varada paNDharISha prabhO || pA ||

04. kamalAvallabha amalasvarUpa
bhImAnadI thIra paNDharISha prabhO || pA ||

05. nava nava nUthana leelApriyakara
manmatha janaka shrI paNDharISha prabhO || pA ||

06. nAmagAnapriya nAmasvarUpa
nAmadEvapriya paNDharISha prabhO || pA ||

07. shankhachakradhara sundara rUpa
mangaLa vigraha paNDharISha prabhO || pA ||

08. dwArakA nAyaka du:kha nivAraka
thukArAma priya paNDharISha prabhO || pA ||

09. bhAgavatha janarakSha dhurandhara
bhaktha bhaktha shrI paNDharISha prabhO || pA ||

Leave a reply