Tava Smaranam Dehi Sri Radhe

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Hamsanadham

Tala: Adi

Pallavi

tava smaraNam dehi shrI rAdhE – sadA
tava smaraNam dehi shrI rAdhE

Charanam

tava smaraNam vinA kriShNa kainkaryam durlabham
kruShNa kainkaryam vinA kruShNa bhakti durlabham  (tava)

kruShNa bhaktim vinA kruShNa premarasam durlabham
premarasam vinA premAnubhavam durlabham (tava)

premAnubhavameva brahmAnubhavam
thaitthirIya shruthe abhiprAyam ethadeva (tava)

Leave a reply