Tulasi Pujayaal

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Kanada
Tala: Adi

tulasi pUjayAl kaNNan magizhginDrAn
gosevayAl kaNNan magizhginDrAn
sAdhu sevayAl kaNNan magizhginDrAn
veda gItathil kaNNan magizhginDrAn

bhAgavathathAl kaNNan magizhginDrAn
bhAgIrathiyinAl kaNNan magizhginDrAn
gopi chandanathinAl kaNNan magizhginDrAn
eLimaiyAna vAzhkayAl kaNNan magizhginDrAn

kIrtthanathinAl kaNNan magizhginDrAn
thIrtha sevayAl kaNNan magizhginDrAn
annadhAnatthil kaNNan magizhginDrAn
vaNNa malargaLAl kaNNan magizhginDrAn

anbu ondrinAl kaNNan magizhginDrAn
ArjavatthinAl kaNNan magizhginDrAn
uzhaippu ondrinAl kaNNan magizhginDrAn
mazhalai keTTu kaNNan magizhginDrAn

svArthaminmayAl kaNNan magizhginDrAn
ashvatta pUjayAl kaNNan magizhginDrAn
karpu ondrinAl kaNNan magizhginDrAn
kanintha sorkaLAl kaNNan magizhginDrAn

prasanna hrudayathAl kaNNan magizhginDrAn
virakthi ondrinAl kaNNan magizhginDrAn
sharaNAgathiyAl kaNNan magizhginDrAn
karuNai ondrinAl kaNNan magizhginDrAn

guru sevayAl kaNNan magizhginDrAn
muraLI gItathAl kaNNan magizhginDrAn

Original Kirtan


Leave a reply