Vaittha Manidhi Perumalai Vaitthakkan Vangamal

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Pantuvarali

Tala: Adi 

Pallavi

vaittha mAnidhi perumALai
vaitthakkaN vAngAmal pArtthiDuvAy nI thOzhi || vai ||

Anupallavi

apAra mahimai koNDa ivaniDam
kubEranum vandu aDipaNindAn anDrO || vai ||

Charanam

kumudam ivanuDaiya kaNgaL
amudam ivanuDaiya adharam
kumudavaLLi prANanAyakan
kumudam ivanuDaiya iru thiruvaDigaLumE || vai ||

shankha paduma chakra gadai tharitthavan
shankhapaduma nidhi vivaram aRindavan
sankyaiyuDan paDiyAl kubEranukku aLandavan
sangaiyillA muraLIdharanukku enDrum aruLubavan || vai ||

 

Leave a reply