Venugopalam Pranamaami

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: PurviKalyani
Tala: Adi 

Pallavi

vENugopAlam praNamAmi  (vENugopAlam)

Anupallavi

madhura vENu gAnEna
mangaLam sarvathra sadA kUrvantam

Charanam

gO maNdala madhyE sundara bAlakam
gOpI hrudaya ranjana bhuvana sundaram
bramma karva banjana pAvana caritram
muralIdhara krudhaya dhyAna svarUpam (vENugopAlam)

Original Kirtan

 

Leave a reply