Arpudha Kanavu Ondru

 

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Simhendra Madhyamam
Tala: Adi

Pallavi
arpudha kanavu ondru kaNDen thozhi
ArAvamudhanai adhil kaNDen

Anupallavi
bhAskara kshetrathin puNNiya mUrtiyAm
rathathil vandhu en agaththil pugunthAn (arpudha)

Charanam
sArangapANi yennai jADaiyile azhaiththAn
enai maNandhiDave vandhadhAga uraiththAn
veTkaththinAl nAnum thalai kuniya nindren
kai piDithennai azhaitthu sendrAn
purushotthamanuDan nAn vaikuNDathil
nithiyasUrigaLin naDuve nirkka (arpudha)

Original Kirtan

Leave a reply