Govinda Kamadenum

 

Transliteration

rAga: darbAri kAnada
thAlam: Adi

pallavi

govinda kAmadenum bhajAmi
aravindAksha nAmadeyam bhajAmi (govinda..)

anupallavi

indrAdi sevita vrajendram
mandAdikAri paryanta pAlakam (govinda..)

charanam

sapta rAtra lIlavinodam
sapta hAyana bAlaka vaibhavam
nishabdha mana sanchAriNam
sapta svara yuta muraLIdharam (govinda..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *