Hayagrivam Ashrayeham

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

| Open Player in New Window

 

Transliteration

Raga: Desh
Tala: Adi

Pallavi
hayagrIvamAshrayeham (hayagrIvam)

Charanam
lakshmyAlingatavAmabhAjam
lokarakshakam yogadaivatam (hayagrIvam)

parvatavAsinam prasannasvarUpam
bavabayaharam jnAnasavarUpam (hayagrIvam)

sakalavidyAnAmAdhArasthAnam
shAntamuralIdharavidyAshikshaNam (hayagrIvam)

Original Kirtan


Leave a reply