Karuna Murthi Nee Allavo Kanna

 

Transliteration

Raga: Asaveri

Tala: Adi 

Pallavi

karuNA mUrththi nIyallavO  kaNNA   (karuna)

Anupallavi

sharaN endRu vanthOrai araNAi rakshikkum  (karuNA)

Charanam

nAvaRpazham kONDu navarathnam InthAi
nanjUTTiyavaLukkum naRgathi thandAi
anjji nindRa pArththanukku abhayam aLithtAi
thnjamaDainthEn unaiyE muraLIdharan nAnE  (karuNA)

Original Kirtan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *