Paadikondiruppom Sada Naangal Paadikondiruppom

  • Original Kirtan
  • Transliteration

 

Transliteration

Raga: Shankarabaranam

Tala: Adi 

Pallavi

pADikkoNDiruppOm sadA nAngaL pADikkoNDiruppOm

Charanam

01. maRai thEDi thEDi ODiyum, kANAda poruLai – pADi
aDaindiDuvOm – nAngaL pADi aDaindiDuvOm

02. angum ingum thEDip palar, kANAda paramporuLai – pADi
aDaindiDuvOm – nAngaL pADi aDaindiDuvOm

03. kaNNimaikkAda dEvargaLum, aRiyAda poruLai – pADi
aDaindiDuvOm – nAngaL pADi aDaindiDuvOm

04. munivarum yOgiyarum, thEDiDum paramporuLai – pADi
aDaindiDuvOm – nAngaL pADi aDaindiDuvOm

05. vAdam seydu palar, kuzhambi ninDriDa – pADi
aDaindiDuvOm – nAngaL pADi aDaindiDuvOm

06. pADinAl andap paramporuL, thEDi varumAmE – pADi
aDaindiDuvOm – nAngaL pADi aDaindiDuvOm

07. bhAgavatham sonna vazhi, idu enDrum palitthiDum – pADi
aDaindiDuvOm – nAngaL pADi aDaindiDuvOm

 

 

Leave a reply