Pahi Ranga Prabho Pahi Ranga Prabho

 

| Open Player in New Window

Transliteration

Raga: Madhyamavati

Tala: Adi

Pallavi:

pAhi ranga prabhO pAhi ranga prabhO
rukmiNi ramaNa shrI paNDarISha prabhO

Charanam:

divya svarUpa digambarEsha
dInadayALa shrI paNDarISha prabhO  || pAhi ||

vaikuNTha vAsa vaijayanthI dhara
vainathEyArUDa paNDarISha prabhO || pAhi ||

puNDarIka nayana puNDarIka charaNa
puNDarIka varada shrI paNDarISha prabhO || pAhi ||

kamalAvallabha amalasvarUpa
bImAnadI thIra paNDarISha prabhO  || pAhi ||

nava nava nUthana leelApriyakara
manmatha janaka shrI paNDarISha prabhO  || pAhi ||

nAmagAnapriya nAmasvarUpa
nAmadEvapriya paNDarISha prabhO  || pAhi ||

shankachakradhara sundara rUpa
mangaLa vigraha shrI paNDarISha prabhO  || pAhi ||

dwArakA nAyaka du:ka nivAraka
thukArAma priya paNDarISha prabhO  || pAhi ||

bhAgavatha janarakSha dhurandhara
bhaktha bhaktha shrI paNDarISha prabhO  || pAhi ||

 

Leave a reply