Tham Tham Perumai Ariyadhu Nindrayo

  • Original Kirtan
  • Transliteration

Transliteration

Raga: Asaveri

Tala: Adi 

Pallavi

thAm tham perumai aRiyAdu ninDranaiyO
kEshava jagadrakShaka || thA ||

Charanam

01. viNNulagam viTTu maNNulagam vandu
manidarukkAy paDAdana paTTu || thA ||

02. hiraNyAkShan hiraNyakashipu iruvariDamum
peTra avamAnangaL solli mALumO || thA ||

03. chakkaravartthi maganAga piRandum
akkaraiyaDaindu avadi paTTanaiyO
kaNNanAga anDru pANDavarukkAga
thUdum senDru ninDranaiyO || thA ||

04. arcchAvadAramAy vandu angangu kOvil koNDu
AyiramAyiram pizhaigaLai poRutthu
AyiramAyiram thAyiRku mEl
AyiramANDugaLAga kAtthu ninDranaiyE || thA ||

 

 

Leave a reply