Blog Archives

Original Kirtan Transliteration Transliteration Raga: Bhairavi Tala: Misra Chapu Pallavi: Sree varAham bhajAmi (2) Anupallavi: svayam vyaktha swaroopam chinmaya rUpam chinthithaphalapradam Charanam: dakshiNathingmuka swaroopam katithatashObitha karakrtha changa chakram garjitha karkara svanapradham rudrAdhi sEvitha kOmaLa charaNam vidhinAsikayA sambavam satheem kshamAm boomAm …

READ MORE

Copyright © 2018 Global Organization for Divinity, USA. All Rights Reserved